Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

«Χασαν Ρεσμή» η «Χασάν Ρεθύμνιος»
 Οδοιπορικό στο Παλιό Ρέθεμνος

  Ρέθεμνος — Περίοδος του 1929 Δήμαρχος είναι ό γνωστός πολυμαθής δραστήριος — και ό αγαπών τας πραγματικά, το Ρέθεμνος κ. Τίτος Πετυχάκης.
  Τον κ. Πετυχάκη επισκέπτεται την χρονιά αυτή κάποιος Γερμανός από το Βερολίνο που έχει την έδρα των Οθωμανικών Αρχαιοτήτων.
  Ο Γερμανός αυτός ζητάει από την κ. Πετυχάκη τον τάφο του πορθητού του Φρουρίου Ρεθύμνης, Καρά Μουσά Πασά. Αυτόν τον ξέρανε και του τον δείξανε. Είχε ταφή στο τζαμί τής Άμμου — Πόρτας. (Ίσως και σήμερα να σώζετε αν δεν χάθηκε στην κατοχή, ένα έγγραφο του Βακούφ — Ναμί, δηλαδή αφιερωτήριον). Ούτε λίγο ούτε πολύ ό πορθητής ήθελε να μεταφέρει τον Οθωμανικό Παράδισον,ένα τμήμα του, το πιλάφι, είς το Ρέθεμνος. Προικοδοτεί ένα σκοπό και δωρίζει γι' αυτό πολλά κτήματα του τα οποία ως γράφει απέκτησε διά τής περιστροφής τής σπάθης του, να σφάζονται κάθε Παρασκευή πολλά σφαχτά, να γίνεται πιλάφι και να κάνουν γεύμα και δείπνο, όλοι οι φτωχοί Τούρκοι του Ρεθέμνου. Αν δε καμιά φορά υπάρχει έλλειψης σφαχτών ορίζει, οι Μπέηδες να βγαίνουν στο κυνήγι και με τα κρέατα  του κυνηγιού των να γίνεται το πιλάφι.
  Έπειτα ζήτησε τον τάφο του Χασάν Ρεσμή. Ρεσμή σημαίνει Ρεθύμνιος.
  Αυτός είναι μια δόξα του παλιού Ρεθέμνου μας στον Τούρκικο χώρο φυσικά.
  Καταγόταν από Χριστιανική Κρητική οικογένεια πολύ πλούσια που εξισλαμίσθει. Εσπούδασε σε ξένα σχολεία και Πανεπιστήμια και επιμελής όπως ήτανε εξελιχθεί σε ένα πολύ μορφωμένο. Ο Σουλτάνος στην αρχή τον διόρισε αντιπρόσωπο του πρεσβευτή στο Βερολίνο. Φαίνεται πως στην αποστολή του αυτή διεκρίθη γιατί ό Σουλτάνος τον κάλεσε στην Κωνσταντίνου πόλη και τον διόρισε Βεζίρη αναθέτοντας του, την διοίκηση της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και στον τομέα αυτό της Ανωτάτης Διοικήσεως μιας τόσο Ισχυράς δυνάμεως διεκρίθη. Γιατί χωρία από την μόρφωση είχε την άγαθότητα και καλοσύνη ενός ανωτέρου ανθρώπου Συνέγράψε μάλιστα και ένα βιβλιο, παραμένει κλασικό για τους Τούρκους, περί Βεζίρων, είναι έργο άξιας παρατηρητικότητας και με απόλυτα αντικειμενική εξέταση του αξιώματος.
  Στην αρχή απάντησαν στο Γερμανό Καθηγητή πως ένας Μέγας Βεζίρης με τόση δόξα να είχε έλθει αποθάνει και ταφεί στο Ρέθεμνος; Αλλά ό Γερμανός καθηγητής των Μουσουλμανικών αρχαιοτήτων είχε ιστορικά και αδιάσειστα στοιχειά ότι κατά το πέρας του ήλθε στο Ρεθέμνος, παρέμεινε σε αυτό και εδώ ετάφη. Τότε έψαξαν και από επιγραφή βρήκαν τον τάφο.


Δημοσιογραφική έρευνα-Επιμέλεια-Ρετουσάρισμα
Ιωάννης  Μιχ.  Δογάνης
Συνταξιούχος Βιβλιοθηκάριος

http://topaliorethemnos.blogspot.com/

ΠΗΓΗ : Τοπικές εφημερίδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: